KRONIKA
PSPG

HISTORIA PSPG

Na Politechnice Gdańskiej, pierwsi studenci – Polacy pojawili się w roku 1904, w miejscu, które stało się ośrodkiem umysłowym  i technicznym na wschodzie. Przez te wszystkie lata, aż do roku 1957 akademicy  prężnie działali, aby rozwijać brać studencką, pozwalającą na stworzenie samorządu studenckiego,  na wzór parlamentu demokratycznego państwa.  Od Związku  Akademików Gdańskich, po Zrzeszenie Studentów Polskich, działaczy cechował wspólny cel, chęć pomocy koleżeńskiej, jak i rozwijanie wartości Politechniki Gdańskiej, jako ośrodka skupiającego inteligencję kraju.

25 listopada 1957 roku  odbyła się  pierwsza sesja uczelnianego parlamentu  ZSP, rozpoczęta słowami  ówczesnego rektora Politechniki Gdańskiej prof. Wacława Balcerskiego „Oczekuję od parlamentu godnego i rzetelnego reprezentowania interesów studentów. Mam nadzieję, że parlament stanie się szkołą działania i spełni ważną rolę dydaktyczną – da umiejętność działania studentom i stanie się szkołą demokratycznego myślenia”. Parlament okazał się być idealnym  narzędziem, które aktywowało działalność studentów, rozwijało ich umiejętności współpracy, ale również motywowało do działania, jako organu wykonawczego.

Parlament w takiej formie dział do roku 1973, do momentu kiedy nastąpiło połączenie Związku Studentów Polskich ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej i Związkiem Młodzieży Wiejskiej, w jeden blok, nazywany Socjalistycznym Związkiem Studentów Polskich, co pozwoliło na przetrwanie samorządności studenckiej na Politechnice Gdańskiej. Jednak decyzja ta uzależniała  brać studencką od partii, czego zaletą były wpływy finansowe poprawiające warunki socjalne, jak i umożliwiło materialne nagradzanie aktywności studenckiej. Jednak był to ciężki okres dla utrzymania demokratycznej wizji samorządu.  Rok 1982 był ostatnim rokiem działalności SZSP, jego rozwiązanie nastąpiło wraz ze zmianami politycznymi i wprowadzeniem  stanu wojennego w kraju.

Nowe początki działalności samorządu studenckiego PG przypadają na rok akademicki 1992/93. Do dziś samorząd podążając za ideami, które towarzyszą Alma Mater, działa dla dobra braci studenckiej, rozwijając całe spektrum działalności, pamiętając o trudnych początkach samorządu Politechniki Gdańskiej.

ODBUDOWA
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PIERWSZY
PARLAMENT STUDENTÓW

STRAJK
STUDENTÓW PG

ŻYCIE
STUDENCKIE

FESTIWALE
KULTURY STUDENCKIEJ

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ