Uroczysty Parlament
Studentów Politechniki Gdańskiej

Wydarzenie jakim jest 60-lecie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej nie mogłoby rozpocząć się inaczej niż oficjalnym posiedzeniem tegoż Parlamentu. Nie będzie to jednak zwyczajne posiedzenie na którym zazwyczaj omawiane są i konsultowane przeróżne projekty studenckie. Nie będzie głosowania nad ustawami i regulaminami. Będą wspomnienia. Będą plany na przyszłość.

Głównym celem tego parlamentu jest połączenie różnych pokoleń Parlamentarzystów. Absolwenci i byli Parlamentarzyści będą mieli okazję pokazać młodszym kolegom historię Parlamentu, jego początki. Obecni Parlamentarzyści natomiast ukażą obecną formę Samorządu na naszej uczelni i jego plany na bliższą, a także dalszą przyszłość. Będzie możliwa dyskusja nad różnymi możliwościami rozwoju, czas na porównanie systemu pracy poszczególnych kadencji oraz wymianę doświadczeń.

Rejestracja będzie się odbywała drogą mailową.

PORZĄDEK
OBRAD

PARLAMENT 25.11.2017
Godziny: 09:00-14:00

| Wydawanie mandatów 9:00-10:00

| Wystąpienie Fabian Purwina, przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

| Uroczyste głosowanie nad hasłem przewodnim dla studentów

| Wystąpienie JM Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieśnika

| Wystąpienie Profesora Janusza Rachonia, przewodniczącego Koła Parlamentarzysty SA PG

| Wystąpienie Prezesa Janusza Rybickiego, przedstawiciela AZS

| Wystąpienie p. dra inż. Jacka Jettmara

| Wystąpienie p. dra inż. Tomasza Klajbora

| Wystąpienie Wiceprzewodniczącego SA PG p. Krzysztof Dolny

| Przemówienia zaproszonych gości

| Zakończenie obrad

| Obiad 13:00 – 14:00

Pozostałe wydarzenia